CELE FUNDACJI
  • Działalność charytatywna na rzecz społeczeństwa

  • Organizowanie i udzielanie pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia, a w szczególności przyczynianie się do:

  • Wykorzystania środków materialnych i finansowych do utrzymania i rozwoju obiektów służby zdrowia;

  • Polepszania zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną;

  • Rozwoju wiedzy medycznej i technicznej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry lekarsko-pięgniarskiej;

  • Zapobiegania chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy rehabilitacji ich skutków

DO FUNDACJI NALEŻĄ I STANOWIĄ RADĘ FUNDACJI
  • Przedstawiciele zakładów pracy i instytucji, którzy podpisali deklarację i świadczą pomoc materialną na realizację celów statutowych,

  • Osoby fizyczne, które deklarują aktywne działanie na rzecz realizacji wybranych zadań statutowych Fundacji

produktymedyczne

ul. Lotnicza 37;  54-154 Wrocław

Tel: (71) 344 03 23,

Tel/Fax: (71) 342 89 65,

e-mail: dolfroz@dolfroz.pl

  • Facebook

KRS: 0000050135

NIP: 899-17-72-534

REGON: 005950309​